Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

  •  
 Зміст 

1. Статут закладу освіти

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3. Структура  та органи управління закладу освіти 

4. Кадровий  склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

5. Освітні програми

6. Територія  обслуговування  

7. Ліцензований  обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

8. Мова  (мови) освітнього процесу  

9. Наявність  вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

11. Результати  моніторингу якості освіти  

12. Річний  звіт про діяльність закладу освіти

13. Правила прийому до закладу освіти

14. Умови  доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

15. Довідка про стан фінансування 

16. Благодійна допомога

17. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

18. Стратегія розвитку

19. Критерії оцінювання  навчальних досягнень здобувачів освіти