Рух учнів

2021 - 2022 н.р.

Наповнюваність класів та наявність вільних місць

Клас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
На 30.06.21 17 15 18 20 26 17 24 29 21 13 9
Вільних місць 7 9 4 4 --- 5 --- --- 3 9 5
Прибуло                      
Вибуло                      
На  05.09.21                      


- Переведення, відрахування учнів 2019-2020 н.р.

Зарахування дітей до 1 класу 2021-2022 н.р.

Переведення на наступний 2021-2022 рік навчання та відрахування із закладу освіти учнів 9 класу, які завершили здобуття базової середньої освіти

Переведення здобувачів освіти 1-8, 10 класів на 2021-2022 н.р. 

Відрахування із закладу освіти учнів, які здобули повну загальну середню освіту у 2020-2021 н.р.