Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

        Відповідно до ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень: початковий, середній, достатній, високий. Оцінювання здійснюється у процесі повсякденного вивчення результатів навчальної роботи учнів, а також за результатами перевірки навчальних досягнень учнів: усної  (індивідуальне, групове, фронтальне опитування), письмової (самостійні роботи, контрольні роботи, тематичні контрольні роботи, тестування).

    Національна школа оцінювання передбачає:

-         у 1-2 класах виключно вербальне оцінювання

-         у 3-4 класах рівневе оцінювання ( рішення педагогічної ради)

-         у 5-11 класах оцінювання за 12 – бальною шкалою.

Критерії та вимоги до оцінювання результатів навчання учнів розроблені МОН, визначено в таких нормативних документах:

       Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України від 13.07.2021 №813;

       Листа МОН України від 22.09.2021 №1/9-482 « Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році».

-                    Наказ МОН України « Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти від 13.04.2011 №329.

 -                    Загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів 5-11 ( 12-х), які здобувають освіту відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затверджені постановою Кабінету України від 23.11.2011 №1392 (додаток 2 до наказу МОН від 21.08.2013 №1222).

-                      Лист МОН №4.5/2303-21 від 06.08.2021.

        Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу у першому (адаптивному) циклі 5 класах закладів загальної середньої освіти за Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації « Концепції «Нова Українська школа.»»

Критерії оцінювання навчальних досягнень 1-4 класів

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів