Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

  •  
  • Зміст 

1. Статут закладу освіти

 2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3. Структура  та органи управління закладу освіти 

4. Кадровий  склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

5. Освітні програми

6. Територія  обслуговування  

7. Ліцензований  обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

8. Мова  (мови) освітнього процесу  

9. Наявність  вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

11. Результати  моніторингу якості освіти  

12. Річний звіт про діяльність закладу освіти

13. Правила прийому до закладу освіти

14. Умови  доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

15.  Довідка про стан фінансування

16. Благодійна допомога

17. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

18. Стратегія розвитку

19.  Критерії оцінювання  навчальних досягнень здобувачів освіти

20.  Компенсаційні заходи

21. Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності закладу загальньої середньої освіти І - ІІІ ст. № 5 м.Гайсин, Гайсинської міської ради

22. Положення про заохочення і відзначення освітньої  діяльності учасників навчально - виховного процесу