Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Зміст

1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. 

2. Додаток до внутрішньої системи забезпечення якості про дистанційне навчання

3. Додаток до внутрішньої системи забезпечення якості освіти про сімейну (домашню форму навчання)

4. Наказ про призначення відповідальної особи із забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти 2021

5. Наказ про затвердження рішення за результатами самооцінювання 2022

6. Наказ про призначення відповідальної особи із забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти 2022

7. Наказ про затвердження рішення за результатами самооцінювання 2023

8. Наказ про призначення відповідальної особи із забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти 2023