Інформатика в початковій школі

У 2013-2014 навчальному році вперше в школі викладається окремий предмет «Сходинки до інформатики». Таку назву має підручник і для 2 класу, за яким працюють в школі найменші учні. Ця назва не випадкова. Вона зразу ж націлює і вчителя, і учня на те, що йтиметься про ознайом­лення з інформатикою та про все, що пов'язане з нею.

Крокуючи сходинками, сторінками підручника, учні ознайомлюються з основними поняттями інформатики, оволодівають навичками роботи на комп'ютері, отримують комп'ютерну підтримку для засвоєння таких предметів, як українська та англійська мови, природознавство та ознайомлення з навколишнім світом, математика тощо. Використан­ня комп'ютера в навчальній діяльності учнів сприяє розвитку розумових здібностей, пам'яті, просторової уяви,  творчого  нестандартного  мислення  у розв'язанні завдань, підвищує інтерес до навчання.

Метою вивчення курсу «Сходин­ки до інформатики» є ознайомлення учнів із можливос­тями комп'ютера, забезпечення опа­нування школярами основних нави­чок роботи з ним, розвитку в них логічного мислення, комп'ютерної підтримці знань та навичок, набу­тих на інших уроках шляхом орга­нізації роботи з навчальними про­грамами. Учні навчаються викорис­товувати комп'ютер для складання текстів та малювання, знаходити цікаву і корисну інформацію в Інтернеті, листуватися за допомогою електронної пошти, ознайомлюються з поняттям алгоритму, основни­ми алгоритмічними структурами та навчаються складати алгоритми різних дій, розвивають свої творчі здібності.

Кожен урок проходить за двома  напрямками: теоретичний та практичний. Вікові особливості учнів молодшої школи і санітарно-гігієнічні вимоги зумовлюють відповідну структуру уроку. Перша частин уроку (20–25 хв) відводиться на обговорення теоретичних питань, друга (15–20 хв) – на роботу з комп'ютерними програмами.

Для забезпечення якісного викладання курсу в школі обладнано комп’ютерний клас, де кожен другокласник має можливість закріпити вивчений матеріал та сформувати навички роботи з комп’ютером. Усі робочі місця обладнані відповідним програмовим забезпеченням (комплекс розвивальних логічний ігор GComprix).

Відпрацьовувати навички роботи з програмою, засвоєні на уроці, учні мають змогу і в післяурочний час, на перерві, під час перебування на групі продовженого дня. Таким чином, можливість роботи з комп’ютером надається навіть тим учням, у яких вдома немає ПК.

За І семестр 2013-2014 року другокласники показали гарні результати. Високий рівень інтересу до вивчення предмету стимулює учнів до систематичного, акуратного, відповідального виконання домашніх завдань, відпрацювання навичок роботи з комп’ютером вдома та на уроці.

Поради батькам та учням щодо виконання домашніх завдань:

1. Уважно читати матеріал підручника;

2. Виконувати практичні завдання, описані у підручнику.

3. Вивчати напам’ять терміни та означення записані у зошиті.

4. При можливості виконувати практичні завдання щоденно, по 15-20 хвилин на день ( для формування вміння, вільного володіння мишкою та клавіатурою).

5.  Дотримуватися санітарних норм для школярів молодшого шкільного віку щодо роботи за комп’ютером.